Τριπλάρει και σε τηλεφωνικό θάλαμο!

Ελπίδα Παπαμήτρου σε ζογκλερικές ενέργειες επί χόρτου