Κεντρικά Αποδυτήρια

Άποψη τον αποδυτηρίων της Αγίας Παρασκευής στη νέα έδρα της ομάδας στο SANTA ARENA!!