Ηράκλειο Κρήτης

Στην πισίνα του ξενοδοχείου Βιτούλα, Σταυροπούλου, Πετράκη και Στεφανοπούλου