Πρωταθλητής

Λουκία Πρίφτη σε μικρή ηλικία στον Πρωταθλητή, από μικρή στα κόκκινα!